OVB ALLFINANZ SLOVENSKO
OVB ALLFINANZ SLOVENSKO

Najskúsenejší nezávislý sprievodca za lepším životom v oceáne finančných a podnikateľských možností.

0%

Výročná
správa 2022

Naše výsledky

Výnosy OVB Slovensko prvýkrát prelomili hranicu

50 mil. €

Zisk OVB

Slovensko
0 mil. €
0 mil. €
+0%
2021
2022
3 285

profesionálov
na finančnom trhu

Spoločnosť OVB ku 31. 12. 2022 eviduje 3 285 finančných sprostredkovateľov registrovaných v NBS.

3167

profesionálov v sektore poistenia alebo zaistenia

2297

profesionálov v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

2115

profesionálov v sektore starobného dôchodkového sporenia

1980

profesionálov v sektore kapitálového trhu

1357

profesionálov v sektore prijímania vkladov

1251

profesionálov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

Zastúpenie žien a mužov v OVB

ženy
0 %
muži
0 %
750

sprostredkovateľov
pracuje v OVB viac
ako 10 rokov

25+ rokov
20+ rokov
15+ rokov
10+ rokov
458
sprostredkovateľov viac ako 15 rokov
218
sprostredkovateľov viac ako 20 rokov
54
sprostredkovateľov viac ako 25 rokov
25+ rokov
20+ rokov
15+ rokov
10+ rokov
Nájdete nás na

celom Slovensku

128-tis.

sprostredkovaných
zmlúv

23 669 zmlúv

Rok 2022 bol okrem odznievania následkov pandémie poznačený vojnovým konfliktom na Ukrajine, rekordne vysokou infláciou, kombináciou globálnych kríz, prudkým rastom úrokových sadzieb a citeľnými stratami na investíciách.

Tieto udalosti sa zásadnou mierou podpísali pod intenzívnejšie vnímanie potreby istoty v málo predvídateľnom prostredí a taktiež pod zvýšenie citlivosti našej klientely na tému poistného zabezpečenia.

Záleží nám
na
klientoch

Servisné centrum, CRM, Kampane

48,7 %

podiel žien v klientskom portfóliu

51,3 %

podiel mužov v klientskom portfóliu

1 234 215

celkový historický počet klientov

792 077

klientov, ktorým poskytujeme finančné sprostredkovanie

576 790

servisných služieb existujúcim klientom

50 682

existujúcich klientov s aspoň 1 novou zmluvou v roku 2022

19 733

nových klientov v roku 2022

Percentuálne zastúpenie generácií

Kmeňoví klienti
Noví klienti
Gen Z
(1997 – 2012)
0 %
Millenials
(1981 – 1996)
0 %
Gen X
(1965 – 1980)
0 %
Boomers II
(1955 – 1964)
0 %
Boomers I
(1946 – 1954)
0 %
Post War
(1928 – 1945)
0 %

Realizujeme pre klientov

Nonstop linka pre klientov

Služby servisného centra pre klientov

Kampane na rôzne témy

Naši sprostredkovatelia stoja pri klientoch aj vo vážnych životných situáciách, súčasťou ich životov.

Za rok 2022 bolo našim klientom vyplatené poistné plnenie v životnom poistení vo výške viac ako 23 mil. € a pri neživotnom poistení viac ako 8 mil. €.

Kmeň životného poistenia
165 mil.

celkový objem ročného poistného

245-tis. klientov

majú uzavretých 330-tis. zmlúv

Kmeň neživotného poistenia
40 mil.

celkový objem ročného poistného

225-tis. klientov

majú uzavretých 353-tis. zmlúv

Vyplatených fin. prostriedkov
21 mil.

vyplatených finančných prostriedkov formou poistného plnenia pri dožití sa konca poistnej doby (maturita).

Spolu sledujeme
vektory
inovácií

Od roku 2012 cielene nahrádzame papierové zmluvy a protokoly elektronickou dokumentáciou a snažíme sa redukovať dopad na životné prostredie.

73 %

životných poistení bolo podpísaných elektronicky

90 %

neživotných poistení bolo uzatvorených elektronicky

99,9 %

povinných dokumentov bolo podpísaných elektronicky

45 016

dokumentov podpísaných biometricky

147 914

dokumentov podpísaných autorizačným kódom

3 306

dokumentov vytvorených skenom občianskeho preukazu

1 269

dokumentov vytvorených tvárovou biometriou

Zvyšujeme finančnú gramotnosť
CSR
projektami

Vzdelávací projekt Moja Família

Projekt finančného vzdelávania určený primárne žiakom druhého stupňa základných škôl na Slovensku.

86 000+
zapojených žiakov
650
zapojených škôl
4 700
zapojených tried
Hra Finančná sloboda

Stolová spoločenská hra Finančná sloboda na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov.

16 920
preškolených študentov
495
zapojených škôl
460
zapojených pedagógov
64
certifikovaných lektorov OVB
Naučme sa pracovať s peniazmi

Osvete vo finančnej gramotnosti sa v OVB venujeme už 28 rokov.

Dozvedieť sa viac

Značka
OVB

a jej vnímanie na
Slovensku

Ako lider na sprostredkovatelskom trhu si OVB Allfinanz Slovensko potrebuje upevňovať prvenstvo aj v kľúčových komunikačných parametroch.

Náš kontinuálny reprezentatívny trhový prieskum realizovaný s renomovanou prieskumnou agentúrou 2muse nám aj na konci uplynulého roka potvrdil, že výnimočné výsledky nie sú dielom náhody, ale idú ruka v ruke s posilňovaním dôvery, profesionalitou našich sprostredkovateľov, ich schopnosťou flexibilne reagovať na klientske požiadavky a toto všetko vedia oprieť o najznámejšiu a najskúsenejšiu značku, ktorou OVB na tomto trhu je od svojho vzniku.

Toto sú zároveň aj kľúčové parametre, podľa ktorých si klienti vyberajú svojho sprostredkovateľa. Sme preto radi, že v nich dominujeme.

47 850

vypočutí podnikateľských podcastov

70 143

návštevnosť stránky ovb.sk

66

priemerný počet príspevkov mesačne

Sociálne siete

13 069

fanúšikov na sociálnych sieťach

85 977

interakcií na sociálnych sieťach

200

novinárov, s ktorými pravidelne spolupracujeme

Celková
znalosť

spoločností finančného
sprostredkovania

Celkovo poznajú značku OVB tri pätiny populácie a aj v roku 2022 si udržala prvenstvo. Respondentom prieskumu bola položená otázka:

Keď sa povie „finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo“, ktorá spoločnosť vám napadne ako prvá?

OVB je v cieľovej skupine potenciálnych klientov sprostredkovateľských spoločností najčastejšie zvažovanou značkou, ktorú by si klienti vybrali.

Stručný sumár
za rok
2022

TRH

Teší nás, že dokážeme napĺňať vysoké očakávania našich existujúcich klientov, a aj vďaka tomu sme mali historicky najvyššie NPS (net promoter score) skóre na trhu.

ĽUDIA

Ľudia v súčasnosti so svojimi financiami narábajú opatrnejšie a nerobia si plány do budúcnosti, v dôsledku neistoty skôr vyčkávajú na ďalší vývoj.

KOMUNIKÁCIA

V roku 2022 sme spustili aj nový portál www.chcempodnikat.sk podporený pilotnou mediálnou kampaňou s headlineom - Naučíme Vás podnikať v štrukturálnej firme. Vyše 7,5-tisíc unikátnych návštevníkov stránky počas 3 mesiacov nám potvrdilo, že záujem o tému podnikania je veľký a že poslanie spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko podporovať finančnú a podnikateľskú gramotnosť má zmysel.

PRVENSTVO

OVB si udržiava prvenstvo v spontánnej a podporenej znalosti. Rovnako v preferenciách výberu sprostredkovateľskej spoločnosti.

ZNAČKA

Imidž značky OVB sa medziročne posilnil, je vnímaná ako líder na trhu s dlhoročnou tradíciou, so schopnosťou profesionálne poradiť.

Vďaka Vám sme
pomohli

STROMČEK ŽELANÍ PRE DETI Z DETSKÉHO DOMOVA

OVB KVAPKA KRVI

BEH NEPORAZENÝCH

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

WINGS FOR LIFE

OVB ALLFINANZ SLOVENSKO

Ďakujeme,
že ste boli
súčasťou

nášho roka 2022

Stiahnuť PDF