OVB ALLFINANZ SLOVENSKO
OVB ALLFINANZ SLOVENSKO

Najskúsenejší nezávislý sprievodca za lepším životom v oceáne finančných a podnikateľských možností.

0%

Výročná
správa 2023

Naše výsledky

Výnosy OVB Slovensko dosiahli

51,6 mil. €

Zisk OVB

Slovensko
0 mil
0 mil. €
+0%
2022
2023
3 304

profesionálov
na finančnom trhu

Spoločnosť OVB ku 31. 12. 2023 eviduje 3 304 finančných sprostredkovateľov registrovaných v NBS.

3 200

profesionálov v sektore poistenia alebo zaistenia

2 205

profesionálov v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

2 041

profesionálov v sektore kapitálového trhu

2 039

profesionálov v sektore starobného dôchodkového sporenia

1 459

profesionálov v sektore prijímania vkladov

1 301

profesionálov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

Zastúpenie žien a mužov v OVB

ženy
0 %
muži
0 %
790

sprostredkovateľov
pracuje v OVB viac
ako 10 rokov

25+ rokov
20+ rokov
15+ rokov
10+ rokov
483
sprostredkovateľov viac ako 15 rokov
244
sprostredkovateľov viac ako 20 rokov
74
sprostredkovateľov viac ako 25 rokov
25+ rokov
20+ rokov
15+ rokov
10+ rokov
Naše krajské

riaditeľstvá

130-tisíc

sprostredkovaných
zmlúv

29 126 zmlúv

Napriek výrazným geopolitickým a ekonomickým vplyvom môžeme rok 2023 v životnom poistení hodnotiť pozitívne.

Po skončení hypotekárneho boomu sme zaznamenali zvýšený záujem o životné poistenie, ktorý pokračoval aj v roku 2023, čo sa následne premietlo do rastu samotnej produkcie.

Životné poistenie odráža snahu klientov o krytie nákladov alebo zmiernenie dopadov v prípade neočakávaných udalostí.

Záleží nám
na
klientoch

Servisné centrum, CRM, Kampane

49 %

podiel žien v klientskom portfóliu

51 %

podiel mužov v klientskom portfóliu

1 257 079

celkový historický počet klientov

806 193

klientov, ktorým poskytujeme finančné sprostredkovanie

575 017

servisných služieb existujúcim klientom

50 853

existujúcich klientov s aspoň 1 novou zmluvou v roku 2023

21 277

nových klientov v roku 2023

Percentuálne zastúpenie generácií

Kmeňoví klienti
Noví klienti
Gen Z
(1997 – 2012)
0 %
Millenials
(1981 – 1996)
0 %
Gen X
(1965 – 1980)
0 %
Boomers II
(1955 – 1964)
0 %
Boomers I
(1946 – 1954)
0 %
Post War
(1928 – 1945)
0 %

Klientom ponúkame

Nonstop linka pre klientov

Služby servisného centra pre klientov

Kampane na rôzne témy

Naši sprostredkovatelia stoja pri klientoch aj vo vážnych životných situáciách, súčasťou ich životov.

Za rok 2023 bolo našim klientom vyplatené poistné plnenie v životnom poistení vo výške viac ako 26 mil. € a pri neživotnom poistení viac ako 11 mil. €.

Kmeň životného poistenia
168 mil.

celkový objem ročného poistného

244-tis. klientov

má uzavretých 329-tis. zmlúv

Kmeň neživotného poistenia
43 mil.

celkový objem ročného poistného

229-tis. klientov

má uzavretých 367-tis. zmlúv

Vyplatených fin. prostriedkov
13 mil.

vyplatených finančných prostriedkov formou poistného plnenia pri dožití sa konca poistnej doby (maturita)

Spolu sledujeme
vektory
inovácií

Od roku 2012 cielene nahrádzame papierové zmluvy a protokoly elektronickou dokumentáciou a snažíme sa redukovať dopad na životné prostredie.

72,8 %

životných poistení bolo podpísaných elektronicky

88,4 %

neživotných poistení bolo uzatvorených elektronicky

100 %

povinných dokumentov bolo podpísaných elektronicky

88 633

bezpapierových zmlúv

181 798

dokumentov podpísaných autorizačným kódom

3 437

dokumentov vytvorených skenom občianskeho preukazu

1 109

dokumentov vytvorených tvárovou biometriou

Zvyšujeme finančnú gramotnosť
CSR
projektmi

young-student-sitting-in-a-desk.jpg
Vzdelávací projekt Moja Família

Projekt finančného vzdelávania určený primárne žiakom druhého stupňa základných škôl na Slovensku.

89 000+
zapojených žiakov
700
zapojených škôl
4 900
zapojených tried
boy-sitting-at-a-table-in-front-of-book.jpg
Finančná sloboda

Stolová spoločenská hra Finančná sloboda zameraná na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov.

19 599
preškolených študentov
633
zapojených škôl
598
zapojených pedagógov
64
certifikovaných lektorov OVB
financna-pohoda.jpg
Online hra Finančná pohoda

Od roku 2023 bolo odohratých 1700 online hier Finančná pohoda.

Dozvedieť sa viac
OVB 216x3005.png
Naučme sa pracovať s peniazmi

Osvete vo finančnej gramotnosti sa v OVB venujeme už 29 rokov.

Dozvedieť sa viac

Značka
OVB

a jej vnímanie na
Slovensku

Vnímanie značky

V roku 2023 rástla dôvera voči finančným inštitúciám a celkovo aj k finančnému sprostredkovaniu, čo potvrdil aj náš reprezentatívny trhový prieskum realizovaný prostredníctvom renomovanej prieskumnej agentúry 2muse. Ten zároveň potvrdil, že dôvera veľmi výrazne rástla práve u našich OVB klientov. Aj naďalej preto pokračujeme v budovaní dôveryhodnosti a v posilňovaní pozitívnej reputácie, zvyšovaní povedomia o značke OVB nielen u klientov, ale aj u širokej verejnosti. Práve verejnosť podľa prieskumu vníma spoločnosť OVB ako lídra na trhu finančného sprostredkovania, ktorý ponúka produkty šité na mieru, čo upevňuje naše postavenie na trhu.

Na budovaní pozitívneho mena OVB neustále pracujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí, podcastov a odborných príspevkov v médiách.

64 955

vypočutí podnikateľských podcastov

91 934

návštevnosť stránky ovb.sk

82

priemerný počet príspevkov mesačne

Sociálne siete

15 749

fanúšikov na sociálnych sieťach

66 885

interakcií na sociálnych sieťach

200

novinárov, s ktorými pravidelne spolupracujeme

Naša
misia a vízia

Naša misia

OVB je najskúsenejší nezávislý sprievodca za lepším životom v oceáne finančných a podnikateľských možností.

Naša vízia

Jednoznačný líder s najväčším rastom a vplyvom na trhu finančného sprostredkovania.

Naše
hodnoty

SPOLUPRÁCA

Je základný kameň našej spoločnosti. V nej veríme, že spoločné úsilie a spolupráca sú kľúčom k dosahovaniu úspechov našich klientov, spolupracovníkov, zamestnancov, partnerov a aj našich vlastných míľnikov.

FÉROVOSŤ

Ponúkame všetkým rovnaké príležitosti uspieť a podporujeme ich v rozvoji. Sme úprimní, dodržiavame pravidlá a sľuby.

INŠPIRÁCIA

Ako líder si uvedomujeme, že svojím príkladom inšpirujeme ostatných. Aktívne preto vytvárame prostredie, ktoré je otvorené novým nápadom a riešeniam. Neustále sa vzdelávame a o svoje skúsenosti sa delíme aj verejne.

HRDOSŤ

Sme hrdí, že ako súčasť rodiny OVB pomáhame klientom s napĺňaním ich potrieb. Vďaka ich spokojnosti môžeme dosahovať skvelé výsledky, prinášať inovácie a príležitosti pre náš rast.

AKČNOSŤ

Máme odvahu konať. Hľadáme riešenia, prichádzame s nápadmi a nebojíme sa prevziať zodpovednosť. Sme iniciatívni a veci posúvame vpred.

Vďaka Vám sme
pomohli

Beh neporazenych1.jpg

BEH NEPORAZENÝCH

OVB Svetový deň darcov krvi.jpeg

OVB KVAPKA KRVI

Den dobrovolnictva.png

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

Kolkolaskysazmestidokrabicedotopanok.jpg

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Stromček želaní.jpeg

STROMČEK ŽELANÍ PRE DETI Z DETSKÉHO DOMOVA

OVB ALLFINANZ SLOVENSKO

Ďakujeme,
že ste boli
súčasťou

nášho roka 2023

Stiahnuť PDF